f

Recursos instrumentals | Instruments Diagnòstics

Aquesta és una relació dels equips més importants i que estan més freqüentment sol·licitats pels oftalmòlegs per a realitzar els seus diagnòstics.

OCT 3D 2000 TOPCON
... Genera imatges per al diagnòstic i anàlisi de l'evolució patològica.

- Fons d'ull: Fotografia de la retina.
- Glaucoma: Anàlisi d'evolució amb comparacions de base de dades. Anàlisi de cèl·lules ganglionars i mesuraments de l'angle de la cambra anterior.
- Exploració del segment anterior: Detecció de malalties corneals i diagnòstic per imatge d'alta resolució.

Topògraf corneal Cassini ophtec ...
... Analitzador de la forma corneal mitjançant tecnologia LED. Mesura l'astigmatisme veritable per planificar la cirurgia i poder aconseguir millors resultats

Unitat d’Exploració Oftalmològica...
...per a qualsevol reconeixement abans o després d’una intervenció quirúrgica.

Biometria òptica IOL Màster...
... per al càlcul precís de la potència diòptrica de les lents intraoculars en la cirurgia de cataracta, d’extrema importància en la implantació de les noves lents multifocals per a corregir la presbícia.

Angiògraf/Retinògraf Imagenet Topcon...
...sistema universal d’estudi de la retina, amb i sense contrast vascular.

Topògraf corneal Orbscan...
... en l'estudi avançat de la cara posterior i el gruix de la còrnia previ a la cirurgia refractiva i LASIK.

Topògraf cornial CSO...
... en l'estudi avançat de la cara anterior de la còrnia previ a la cirurgia refractiva i LASIK.

Analitzador de Nervi Òptic HRT II...
... que informa sobre el grau de progressió del glaucoma.

Tomògraf de Coherència Òptica Cirrus OCT...
...que escaneja la retina i totes les seves capes, indispensable en el diagnòstic i tractament de moltes malalties de la retina.
… també es de gran utilitat en l'estudi del glaucoma, gràcies a l'anàl·lisi de las trasformacions del nervi òptic en la seva porció intraocular.

Analitzador del endoteli cornial Topcon...
... que estudia el nombre i la forma de les cèlules endotelials, previ a diferents actuacions quirúrgiques.