f

AVÍS LEGAL GENERAL

1. Propietat intelectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els còdis font, són titualaritat exclusiva de GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. amb domicili social a C/ Balmes 253 bajos, 08006 Barcelona, Barcelona, N.I.F.: A-63096861, corresponent a l'excercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus inclosos en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços.

A GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. no ens responsabilitzem del mal ús que es faci dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza

.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.icoftalmologia.es

3. Intercanvi o difusió d'informació.

GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. declina toda responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialmente no ens fem responsables de l'ús que els menores puguin fer de la mateixa en cas que els continguts als que accedeixi puguin ferri la sensibilitat dels mateixos.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.

GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, y la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

A GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades als equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A.

També quedem exonerats de toda responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patiu l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan provingui de fonts alientes a nosaltres.

6. Tractament de dades de l'usuari.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A., informa als seus clients que aquelles dades personales que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A.

La finalitat d'aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, toda la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comerciales ni serà cedida a tercers.

Els clients de GESTIÓ I MICROCIRURGIA OCULAR S.A. podran en tot moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció de correu electrònic: info@clinicacem.net.

7. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es deriven de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.